Category Archives: Preinscripció i matrícula

Procés de preinscripció i matriculació


			

Preinscripció i matriculació

Procés de preinscripció i matrícula

Procés de preinscripció i matrícula de l’Escola Bressol Municipal l’Ametller pel curs 2021-2022

El servei d’escola bressol municipal de l’Ametlla del Vallès s’ofereix als nens i nenes de quatre mesos a tres anys.

El procés de preinscripció s’inicia amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de la relació dels infants admesos.

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d’infants pública, el nen o la nena ha de tenir, com mínim, 16 setmanes l’1 de setembre de 2021.

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

FASESDATES
Període de presentació de sol·licituds de preinscripció10 al 21 de maig de 2021
Publicació de llistes provisionals amb el barem1 de juny de 2021
Reclamacions a les llistes baremades2 al 8 de juny de 2021
Sorteig públic a les 10h. a l’escola L’Ametller per determinar l’ordenació de sol·licituds, si s’escau9 de juny de 2021  
Publicació de la relació definitiva dels infants admesos15 de juny de 2021
Període de matrícula16 al 22 de juny de 2021

CRITERIS D’ADMISSIÓ D’INFANTS

Una vegada finalitzat el període de preinscripció, si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de vacants, aquestes es baremaran d’acord amb els criteris que marca la normativa vigent. En cas d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà mitjançant sorteig públic.

Aquest procediment es durà a terme per a les places ordinàries i de la mateixa manera per a les places reservades a infants amb NESE.

Podeu trobar la informació sobre els diferents criteris a la web de la Generalitat:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici/

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ

Les sol·licituds de preinscripció es formalitzaran mitjançant l’imprès que trobaran  a:

https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/85-ametller

La documentació bàsica s’enviarà per mail a: lametller@ametlla.cat

Si es vol fer de manera presencial amb cita prèvia trucant al 93 845 79 59/ 617 99 06 27

Web: http//lametller.wordpress.com/

Preinscripció i matriculació

Preinscripció i matriculació curs 2019-2020

Les sol·licituds es formalitzaran a:

https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/85-ametller

Posteriorment s’hauran de personar al Centre per aportar tota la documentació pertinent.

 

Preinscripció i matriculació curs 2018-2019

Procediment preinscripció i matrícula 2018-2019

Procediment preinsc i matricula 2018-2019

Mes de portes obertes

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2016-2107

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA PER AL CURS 2016-2017

Portes obertes

Portes obertes

Procés de preinscripció i matriculació a l’Escola Bressol l’Ametller curs 2015/2016

El servei d’escola bressol municipal de l’Ametlla del Vallès s’ofereix als nens i nenes de quatre mesos a tres anys d’edat.

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d’infants pública, el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes l’1 de setembre del 2015.

El procés de preinscripció  s’inicia amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les relacions d’alumnat admès. Aquest procés el marca el Departament d’Ensenyament.

Una vegada acabat el procés que marca el Departament, amb la matriculació dels alumnes admesos, si estiguessiu interessats a tenir plaça, poseu-vos en contacte amb la direcció del Centre per poder accedir a les places que no hagin quedat ocupades.

JORNADA DE PORTES OBERTES

El dissabte 18 d’abril de 2015, d’11 a 13h, es farà la jornada de portes obertes per conèixer el projecte educatiu i visitar l’escola.

CALENDARI PREINSCRIPCIONS

 FASES                                                                                                        DATES

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció        Del 4 al 15 de maig de 2015

Publicació de llistes provisionals amb el barem.                               26 de maig

Presentació de reclamacions a les llistes baremades.                     27, 28 i 29 de maig

Publicació de la relació definitiva d’alumnas admès.                        5 de juny

Període de matriculació                                                                Del 8 al 12 de juny 2015

CRITERIS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES

Una vegada finalitzat el període de preinscripció, si el nombre de sol•licituds és superior al nombre de vacants, les sol•licituds es baremaran d’acord amb els criteris que marca la normativa vigent. En cas d’empat, l’ordenació de les sol•licituds afectades es farà mitjançant sorteig públic.

Aquest procediment es durà a terme per a les places ordinàries i de la mateixa manera per a les places reservades a infants amb NEE.

Podeu trobar la informació sobre els diferents criteris a la web de la generalitat aquí

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ

Les sol·licituds de preinscripció es presentaran a l’Escola bressol municipal l’Ametller.

Més informació a la mateixa escola