Category Archives: GUIA DESENVOLUPAMENT 0-3

FITES IMPORTATS DEL DESENVOLUPAMENT als 0-3 ANYS

Us volem fer arribar una petita guia de desenvolupament, editada pel Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu de ser una eina orientativa, tenint sempre en compte que cada infant presenta un ritme de maduració diferent i diferenciat, on poden intervenir molts variables des dels trets personals a l’ambient socio-afectiu.

Desenvolupament 1    Desenvolupament 2

desenvolupament 3desenvolupament 4

desenvolupament 5desenvolupament 6

 Podeu trobar tot el document a : http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d48e6658-4868-4846-a6f7-7a36f83ea845/guia_de_desenvolupament_0-3_anys.pdf